fbpx

CUM SE FACE MOŞTENIREA ATUNCI CÂND NU SUNT PREZENŢI TOŢI MOŞTENITORII

moștenirea legală

Primesc frecvent întrebarea dacă moştenirea (sau succesiunea) se poate face atunci când nu sunt prezenţi toţi moştenitorii.

Deşi legea română prevede că moştenirea se acceptă în termen de 12 luni (6 luni, pe vechiul Cod civil), în realitate, moştenirile se dezbat la mult timp după decesul celui care lasă moştenirea. Uneori, chiar si mai bine de 30 de ani.

Evident că în această situaţie, unii moştenitori fie au decedat, la rândul lor, fie au plecat în străinătate şi au pierdut legătura cu familia extinsă.

În acest caz, MOŞTENIREA NU SE POATE DEZBATE LA NOTAR.

Noua procedură notarială nu mai prevede posibilitatea citării moştenitorilor, ci este obligatoriu ca aceştia să fie prezenţi în faţa notarului public.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, procedura succesorală se poate realiza la instanţa de judecată. În cadrul procedurii judiciare, NU ESTE NECESARĂ PREZENŢA TUTUROR MOŞTENITORILOR, fiind suficient ca aceştia să fie citaţi legal. De asemenea, moştenitorii pot fi reprezentaţi prin avocat.

Acte necesare:

  • copii cărţi identitate
  • acte stare civilă – certificate de deces, certificate de naştere, certificate de căsătorie
  • acte de proprietate – contracte de vânzare-cumpărare, donaţii, titluri de proprietate, etc.
  • ANEXA 24 (se obţine de la primărie)
  • extrase de carte funciară (dacă există imobile intabulate)
  • orice alte acte necesare, de la caz la caz

 

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.