fbpx

Am un dosar penal, dar procurorul nu îl soluţionează şi au trecut mai mulţi ani. Ce este de făcut?

De ce ai nevoie de avocat

În România, de cele mai multe ori, nu dosarul penal este problema în sine, ci durata excesiv de îndelungată a soluţionării acestuia. Foarte multe persoane mi se plâng de faptul că depun plângeri penale sau, dimpotrivă, că sunt acuzaţi în dosare penale, însă anii trec şi nicio noutate de la parchet sau de la poliţie.

Ce ar fi de făcut în această situaţie? Există vreo cale legală prin care putem urgenta procedura?

Potrivit Codului de procedură penală, organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil.

Ce înseamnă însă termen rezonabil, asta rămâne la latitudinea fiecăruia. Tocmai din acest motiv, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat de mai multe ori România pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil, prin nerespectarea termenului rezonabil pentru finalizarea procedurilor judiciare, astfel că legiuitorul român a introdus pentru prima dată în cadrul procesului penal instituția contestației privind durata procesului penal.

SOLUŢIA LEGALĂ: Contestaţia privind durata procesului penal.

Potrivit Codului de procedură penală, dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă, se poate face contestaţie, solicitându-se accelerarea procedurii.

Durata rezonabilă a procedurii înseamnă:

 • 1 an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale;

 • 1 an de la trimiterea în judecată, pentru cauzele aflate în cursul judecăţii în primă instanţă;

 • 6 luni de la sesizarea instanţei cu o cale de atac, pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau extraordinare.

Astfel, pentru a fi admisibilă, contestaţia nu trebuie făcută înainte de trecerea acestor termene, respectiv 1 an şi 6 luni.

Instanța de judecată nici nu va analiza contestaţia dacă durata rezonabilă de 1 an, respectiv de 6 luni nu a fost depășită.

Care sunt criteriile în funcţie de care se apreciază asupra duratei rezonabile.

În acest sens, la art. 488 ind. 5 alin. 2 din Codul de procedură penală, se menționează elementele pe care un judecător trebuie să le analizeze pentru aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare, respectiv:

 1. natura și obiectul cauzei;

 2. complexitatea cauzei, inclusiv prin luarea în considerare a numărului de participanți și a dificultăților de administrare a probelor;

 3. elementele de extraneitate ale cauzei;

 4. faza procesuală în care se află cauza și durata fazelor procesuale anterioare;

 5. comportamentul contestatorului în procedura judiciară analizată, inclusiv din perspectiva exercitării drepturilor sale procesuale și procedurale și din perspectiva îndeplinirii obligațiilor sale în cadrul procesului;

 6. comportamentul celorlalți participanți în cauză, inclusiv al autorităților implicate;

 7. intervenția unor modificări legislative aplicabile cauzei și alte elemente de natură să influențeze durata procedurii.

Cine poate introduce contestaţia privind durata procesului penal.

Potrivit Codului de procedură penală, contestaţia poate fi introdusă de către:

 1. suspect,

 2. inculpat,

 3. persoana vătămată,

 4. partea civilă

 5. partea responsabilă civilmente.

  În cursul judecăţii, contestaţia poate fi introdusă şi de către procuror.

ALTE SOLUŢII LEGALE: în cazul în care durata procedurii nu a depăşit 1 an sau 6 luni.

Veţi spune desigur că nu prea pare rezonabil termenul de 1 an pentru solutionarea unui dosar în cursul urmăririi penale şi atunci ce ar fi de făcut până atunci?

Accelerarea procedurii depinde foarte mult de activitatea prestată în concret de avocatul dumneavoastră.

Astfel, un avocat poate formula cereri către procuror prin care să solicite urgentarea soluţionării dosarului, poate stărui în administrarea unor probe şi poate colabora cu organele de urmărire penală, astfel încât activitatea acestora să se desfăşoare într-un ritm mai alert.

De aceea, este recomandat ca în dosarele penale să beneficiaţi de asistenţă juridică de specialitate pentru a obţine soluţii într-un timp cât mai scurt.

AVOCAT LUCIA PASCARU

0744.50.89.69

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.